O nás

Profesionálny kolektív v zložení...

Mgr. Evka Šuľanová,

Mirka Aláčová,

PharmDr. Stanka Šimanová,

Duška Matúchová